نقد و بررسی آموزش از دور و الکترونیکی در ایران وجهان و تعامل با پژوهشکران این حوزه علمی
 

به نام خدا

 

سوابق تحصیلی-پژوهشی (CV)

 

 

 

 

 

اطلاعات شخصي

 

نام: حسین

نام خانودگي: نجفی

تاریخ تولد: 1357

محل تولد: خلخال

 

مرتبۀ علمی: استادیار گروه علوم تربیتی

ایمیل: hossien_najafi@pnu.ac.ir

شماره تماس: 09146191086

 

آدرس:خلخال، دانشگاه پیام نور

 

شاغل: استادیار گروه علوم تربیتی دانشگاه پیام نور خلخال

وبلاگ:drhossiennajafi@blogfi.com 

 
         

 

 

مدرك

محل تحصيل

رشته و گرايش تحصيلي

تاريخ خاتمه

معدل

کارشناسی

اهواز- دانشگاه شهید چمران اهواز

آموزش دبستانی

1379-1375

34/16

کارشناسی ارشد

تهران-دانشگاه تربیت معلم سابق(خوارزمی جدید)

فلسفه آموزش و پرورش

1382-1379

99/16

دکتری

تهران- دانشگاه پیام نور تهران

برنامه ریزی آموزش از دور

1391-1386

رساله  با 20 دفاع شد

 

فعالیت­های آموزشی

 

- دروس تدریس شده در دوره کارشناسی  علوم تربیتی و روانشناسی

آمار استنباطی- روش تحقیق- کاربرد فناوری  در آموزش - مدیریت کلاس- فلسفه آموزش- زبان تخصصی علوم  تربیتی

 

 

تألیف کتاب

 

عنوان کتاب

شابک

(ISBN)

محل نشر

نام ناشر

سال نشر

نویسندگان (به ترتیبی که در صفحۀ عنوان کتاب آمده است)

 

نظریه پیچیدگی و فلسفه آموزش

و پرورش

9786002582980

تهران

راز نهان

1393

زهره متقی

کمال نصرتی

حسین نجفی

             

ردیف

مقالات در مجلات علمی-پژوهشی ISC ,ISI ,

نام نشریه

کشور

صفحات

مشخصات نشريه

تاریخ انتشار

(ماه – سال)

يا

شماره و تاریخ گواهی پذیرش **

ج- نمايه علمي معتبر

اسامی همكاران به ترتیب (شامل نام متقاضی)

سال

شماره

1

مبانی  پداگوژیکی آموزش از دور و نظریه های آن

پژوهش در برنامه ریزی درسی

ایران

32-41

1391

7

سال نهم-دوره دوم-پاییز 91

علمی پژوهشی)

حسین نجفی(همکار ندارد)

2

Develophng an evaluation model for e-learning  higher education:case study of Payame noor university

Journal of education and practice

امریکا

 

2013

Vo4

No5

ISSN

2222-1735

علمی پژوهشی)

1-Mehran Farajollahi

2-Hossien Najafi

3-Kamal Nosrati

4-Maryam Sadat Fatwmi

3

Investigating relation between intellectual charactrictics and academic achivment motive among educational sciences students

International journal of academic research in progressive education and development

پاکستان

199-208

2013

Vo2

No1

ISSN

2226-6348

علمی پژوهشی)

1-Hassanali Bakhtiar Nasrabadi

2-Kamal Nosrati

3-Mohammad Hossien Nadi

4-Marzieh Tavakolnia

5-Hossien Najafi

4

 

 The comparison of factors affecting plagiarism and its committing rate in virtual and on campus students of Isfahan University

Journal of education and practice

امریکا

238-226

2013

Vo4

No6

ISSN

2222-1735

علمی پژوهشی)

 

1- Bibi Eshrat Zamani

2-Kamal Nosrati heshi

3-Zahra Naderi Ghahfarokhi

 4-Hossein Najafi

5

رابطه بین سبک های یادگیری با پیشرفت تحصیلی دانشجویان               

راهبرد های آموزشی در علوم پزشکی

ایران

 

1392

دوره 6 شماره 2

تابستان 1392

علمی پژوهشی)

1- مهران فرج اللهي

2- حسين نجفي

3-كمال نصرتي

4-سودابه نجفيان

6

شناسایی عوامل تأثیرگذار بر پذیرش فن آوري آموزش از دور در بین دانشجویان دانشگاه پیام نور

فصلنامه فن آوري اطلاعات و ارتباطات در علوم تربیتی

ايران

55-41

1392

سال 3 شماره 3

بهار 1392

علمی پژوهشی)

1-محمد علی جوادي بورا

2-حسین نجفی

3-محمد رضا سرمدي

4-رضا نوروززاده

7

The study of impacts of information technology (IT)

on the educational achievement of elementary

school students in Iran

International Research Journal of Applied and Basic Sciences

ایران

94--91

2013

Vol7

(2)

2013

ISC

1-Hossein Najafi

2-Ramin Poureskandari

3-Moslem Ganji

4-Sodabe Najafiyan

 

8

 

 Studying Effects of Training Method based on Information and Communication Technologies on Creativity

Applied mathematics in Engineering, Management and Technology

کانادا

134-138

2014

2 (3)

2014

ISC

1-Hamid Yazdani

2-Hossein Najafi

3-Ramin Poureskandari

 4-Moslem Ganji

 

9

Identifying Main Factors in the Internationalization of Higher Education in Iran

 

Asian J ournal OF Research in social Sciences and Humanites

ایران

 

 

 

2014

ISC

1- Hossein  Najafi

2-Reza Norouzzadeh

3-Ahmad Mansoori

4-Hossein Mansoori

10

بررسی عوامل موثر بر تلفیق و کاربرد فناوری آموزش از دور در کلاس درس و طراحی الگویی برای آن

پژوهش در برنامه ریزی درسی

ایران

 

1393

 

 

پیوست(علمی پژوهشی)

1-       حسین نجفی

2-       مهران فرج اللهی

3-       رضا نوروززاده

4-       محمدرضا سرمدی

 

مقالات چاپ شده در مجلات علمی مروری

 

ردیف

عنوان مقاله

نوع مقاله یا اثر (1)

نام نشريه

 

تاریخ انتشار

(ماه - سال)

اسامی همکاران به ترتیب

(شامل نام متقاضی)

علمی- مروری

علمی- ترویجی

نقد چاپ شده

 

مقاله پژوهشي در دائره المعارف

 

1

تاثیر فناوری اطلاعات بر پیشرفت تحصیلی دانش آموزان شهر اردبیل در سال 84- 85

 

£

 

 

پیک نور علوم انسانی

سال ششم- شماره سوم-پاییز 87

حسین نجفی(همکار ندارد)

2

نقش فناوری اطلاعات و ارتباطات در تحول فرایند یاددهی- یادگیری

 

£

 

 

پیک نور علوم انسانی

سال نهم- شماره اول-بهار 1390

حسین نجفی(همکار ندارد)

3

عوامل موثر بر کیفیت آموزش از دور(مطالعه موردي: مرکز تحصیلات تکمیلی دانشگاه پیام نور تهران)

 

 

 

  • o

مجله دانشگاهي يادگيري الكترونيكي

دوره 4 شماره 2 تابستان 1392

1- محمد علی جوادي

2- حسین نجفی

3-مهران فرج اللهی

4

مباني روش شناختي  و  فلسفي آموزش از دور ، نسل ها و نظريه ها ی آن

 

  • o

 

 

مجله نامه آموزش عالي

نامه پذيرش( پيوست مدارك )

حسين نجفي(همكار ندارد)

5

 

 Designing cost-effectiveness model in Iranian distance education system

 

 

  • o

 

 

Pacesetter journal of educational research

 

2014

 Vol. 1(1),

1- Mohammad Ali Javadi

 2- Hossein Najafi

 

 

 

 

  نوشته شده در  یکشنبه ششم دی ۱۳۹۴ساعت ۱۲:۲۰ بعد از ظهر  توسط دکتر حسین نجفی   | 
 
  POWERED BY BLOGFA.COM